Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu

RODO - Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - dotyczy ewidencji czytelników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Publiczna Biblioteka w Żarnowcu, reprezentowana przez dyrektora Annę Sarwa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@zarnowiec.pl
3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
- w celu korzystania z usług biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz.1669 z późn. zm.);
- gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr ROKSANA KROWICKA

e-mail: iodo@zarnowiec.pl

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: